همایون شجریان و سامی یوسف هستی

همایون شجریان و سامی یوسف هستی


همایون شجریان و سامی یوسف هستی

همایون شجریان و سامی یوسف هستیمتن آهنگ هستی همایون شجریان و سامی یوسفSami Yusuf & Homayoun Shajarian Existentiaچو آفتاب برمد ز قعر آب سیاهز ذره ذره شنو لا اله الا اللهز آب و گل چو برمد مه دل آدم وارصد آفتاب چو یوسف فروشود در چاهخموش کردم از این پس که از خموشی منجدا شود ..

سالار عقیلی رویای من

سالار عقیلی رویای من


سالار عقیلی رویای من

سالار عقیلی رویای منمتن آهنگ رویای من سالار عقیلیsalar Aghili Royaye Manپنهان نکن آن روی ماهت رابه دلتنگی دچارم تا نیایی بی قرارمشاید ندانی که شدم رُسواهمین دنیا همان دنیابیا در انتظارمزیبا ترین رویای مناین سینه شد زندان غمبیا زمستان شده قلبماز دوریَت عشق چه بگویمگفتم برایت جان میدهممن همچنان هستم رو حرفمتو نقطه ی ..

ایرج ایرج برای گلپا

ایرج ایرج برای گلپا


ایرج ایرج برای گلپا

ایرج ایرج برای گلپامتن آهنگ ایرج باری گلپا ایرجIraj – Iraj For Golpaای یار دیرینم چرابا آن همه لطف و صفااز من گذشتیرفتی رها کردی مراای همدم دیر آشناافسانه گشتیافسوس از این بخت گرانهیهات از این چرخ کبودای همنوای خسته امرسم رفاقت این نبودبساط عمر نیرزدبه زحمت چیدنچه چیدنیستکه بایدنچیده بر چیدنای جاودان در خاطرممهرت ..

علیرضا قربانی مست عشق

علیرضا قربانی مست عشق


علیرضا قربانی مست عشق

علیرضا قربانی مست عشقمتن آهنگ مست عشق علیرضا قربانیAlireza Ghorbani Maste Eshgh تو مرا جان و جهانی چه کنم جان و جهان راتو مرا گنج روانی چه کنم سود و زیان را تو مرا جان و جهانی چه کنم جان و جهان راتو مرا گنج روانی چه کنم سود و زیان را نفسی یار شرابم نفسی یار کبابمچو ..

پرواز همای دل دیوانه من

پرواز همای دل دیوانه من


پرواز همای دل دیوانه من

پرواز همای دل دیوانه منمتن آهنگ دل دیوانه من پرواز همایParvaz Homay Dele Divaneye Manدل دیوانه من دل دیوانه منمنزل ویرانه توستبنما رویی که بیگانه دل  خانه توستتو که از حال پریشانی من با خبریدل  من  دل من دل من دیر زمانیستکه دیوانه توستدل  من  دل من دل من دیر زمانیستکه دیوانه توستمتن آهنگ پرواز ..

سالار عقیلی تب دیوانگی

سالار عقیلی تب دیوانگی


سالار عقیلی تب دیوانگی

سالار عقیلی تب دیوانگیمتن آهنگ تب دیوانگی سالار عقیلیSalar Aghili Tabe Divanegi ﻟﺒﺮﻳﺰم از ﺑﻮدن ﺗﻮ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ آﻣﺪم ﺗﺎ ﻣﺴﺖ ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﺷﻮم ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آﻣﺪم در ﻣﻦ ﺗﺐ دﻳﻮاﻧﮕﻴﺴﺖ ﺟﺎن ﺗﻮ ﺣﺎن ﺧﻮدم از ﻓﺮط اﻳﻦ ﺟﻨﻮن ﺷﺪم دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻳﺒﺎن ﺧﻮدم آﻣﺪه ای ﺗﺎ ﻏﻢ ﺷﺐ را ﺑﺒﺮی ﻫﺮﭼﻪ ﻛﻪ دارم ..

سینا سرلک گوش کن

سینا سرلک گوش کن


سینا سرلک گوش کن

سینا سرلک گوش کنمتن آهنگ گوش کن سینا سرلکSina Sarlak Goosh Konگوش کن ای خالق افسانه های دیگریکوه من ای تکیه گاه شانه های دیگریمن چگونه با تو بنشینم به مستی تن دهمبا تو که برگشته از می خانه های دیگریهرکجا از مستی چشم تو حرف میزنممیرسد از هر طرف پیمانه های دیگریتا کمی پرواز ..

علیرضا قربانی گفتگو ( اجرای زنده )

علیرضا قربانی گفتگو ( اجرای زنده )


علیرضا قربانی گفتگو ( اجرای زنده )

علیرضا قربانی گفتگو ( اجرای زنده )Alireza Ghorbani Goftogoo (Live Version)از زمزمه دلتنگیماز همهمه بیزاریمنه طاقت خاموشینه تاب سخن داریمآوار پریشانیسترو سوی چه بگریزیمهنگامه‌ی حیرانیستخود را به که بسپاریممن راه تو را بستهتو راه مرا بستهامید رهایی نیستوقتی همه دیواریممن راه تو را بستهتو راه مرا بستهامید رهایی نیستوقتی همه دیواریمتشویش هزار آیاوسواس هزار اماکوریم ..

پرواز همای بوسه آخر

پرواز همای بوسه آخر


پرواز همای بوسه آخر

پرواز همای بوسه آخرمتن آهنگ ( متن ترانه ) بوسه آخر پرواز همایParvaz Homay Cher Har Chi Ke Shirine Gonahe ‎ از آن دﻣﻰ ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺗﻮرا در آﻏﻮﺷﻢﻫﻨﻮز ﭘﻴﺮﻫﻨﻢ را ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﻴﭙﻮﺷﻢﻫﻨﻮز ﺑﻮی ﺗﻮ از ﺗﺎر و ﭘﻮد زﻧﺪﮔﻴﻢﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻄﺮ ﺑﻔﺮوﺷﻢﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺑﻮﺳﻪ آﺧﺮ ﻗﺴﻢ ﺑﻪ اﺷﮏ ﺗﻮﻫﻨﻮز ﭘﻴﺮﻫﻨﻢ ..

سالار عقیلی نفس

سالار عقیلی نفس


سالار عقیلی نفس

سالار عقیلی نفسمتن آهنگ ( متن ترانه ) نفس از سالار عقیلیSalar Aghili Nafas حالا كه نفس ميكشم در هواتنخور غصه ی ماندنم را دگر ميخوام صداى خنده هات كنه گوش آسمون و كرنترس جانم كه دستانمجدا شدنى نيست زدستانتاين عشق بماند تا ابد در قلبت امانتتويي ماهم پريزادم نه يكدل كه صد دل به ..

علیرضا قربانی در زلف تو آویزم

علیرضا قربانی در زلف تو آویزم


علیرضا قربانی در زلف تو آویزم

علیرضا قربانی در زلف تو آویزممتن آهنگ ( متن ترانه ) در زلف تو آویزم علیرضا قربانیAlireza Ghorbani Dar Zolfe To Avizam (Ft Hesam Naseri)بیم است که سودایت دیوانه کند ما رادر شهر به بدنامی افسانه کند ما رابهر تو ز عقل و دین بیگانه شدم آریترسم که غمت از جان بیگانه کند ما رادر ..