سامان جلیلی عشق

سامان جلیلی عشق


سامان جلیلی عشق

متن آهنگ عشق از سامان جلیلیSaman Jalili Eshghe ساده تر از من نبود و زده زیر هرچی بودورفتنو بهونه میکرد ولی مث من نبودوکه بمونه باهام بسازه نذاره دلم ببازهنموند تا دلم بتونه به بودن اون بنازهمن همه دار و ندار دلم این عشقهانقده خوبی که حتی نبودتم عشقهزیر و رو کردی تو قلب منو ..

سامان جلیلی دیوار

سامان جلیلی دیوار


سامان جلیلی دیوار

متن آهنگ دیوار از سامان جلیلیSaman Jalili Divar انگاری حرف میزنم با یه دیوار بی تو مریضم میکنه سیگاراگه دلت جای دیگه ای گیره برو عزیزم به امید دیدار بود و نبودم فرقی نداره وقتی که بی من دردی ندارهبعد این حال دلم دیگه حتی وقتی که بارونم نمیباره تو که میشناسی منو روانیم تو ..

سامان جلیلی کوه

سامان جلیلی کوه


سامان جلیلی کوه

  متن آهنگ کوه سامان جلیلیSaman Jalili Kooh تو ذهنش امپراطورم کرددرگیر چشمای شورم کردنور بودم اومدو کورم کردخوب بودم از خدا دورم کردرفت پیش همه مشهورم کردکوه بودم خیلی مغرور بودماز همه دور بودم ولی مجبور بودمکوه بودم خیلی مغرور بودماز همه دور بودم ولی مجبور بودممتن آهنگ کوه سامان جلیلیقول دادم بعد از ..

سامان جلیلی مگه داریم

سامان جلیلی مگه داریم


سامان جلیلی مگه داریم

متن آهنگ مگه داریم سامان جلیلیSaman Jalili Mage Darim دلبرم بازی نکن با دلی که تنگه یه کمی راه بیا با ما دلت از سنگه ای وای ای وای اون چشماش به من افتاد ای جان ای جان دلم دست کی افتاد دیگه دیوونه ای مثل اون نداریم مگه داریم هر چی زیباییه داری مگه ..

دانلود آهنگ جدید سامان جلیلی قاتل

دانلود آهنگ جدید سامان جلیلی قاتل


دانلود آهنگ جدید سامان جلیلی قاتل

متن آهنگ قاتل سامان جلیلیهمه ی آدمای دورتو ول کردیجلوی آینه دنبال خودت میگردیحواسمون بهم نبود که اینجوری شدزدی بلیت دنیامونو باطل کردیتو که از اولش آخرشو میدیدیبگو تماس این گناهو با چی میدیحواسمون به هم نبود که اینجوری شدزدی این عشق بیچاره رو باطل کردیدیگه کلاهمم بیوفته توی این حوالیمن دیگه بر نمیگردم تا ..

دانلود آهنگ جدید سامان جلیلی قبول کن

دانلود آهنگ جدید سامان جلیلی قبول کن


دانلود آهنگ جدید سامان جلیلی قبول کن

متن آهنگ قبول کن سامان جلیلیبرای من کسی نمیاد جا پای تونمیرسه کسی بگرده پاهای توچیزی نموند جز این قلبم مال توکمه ولی همه جونم مال تواگه همش امتحانه منو اینجوری قبول کناگه دیونگی کاره تو یه دیونه قبول کناگه من یه اشتباهم به غلط منو قبول کنبین هر چی انتخابه تو فقط منو قبول ..

دانلود آهنگ جدید سامان جلیلی کافر

دانلود آهنگ جدید سامان جلیلی کافر


دانلود آهنگ جدید سامان جلیلی کافر

متن آهنگ کافر سامان جلیلیشدَم کافر به هَرچی عِشق بَرام عِشقمو مُقدس کنداره میسوزه ایمانَم ، تو تکلیفو مُشخص کُن …چقدر حَرف حَبس تو چشمام ، با این دَرد خود آزاریبیا بَرگرد اگه میگی ، تو آیینت خُدا داری …چقَدر نامَرده تَنهایی که اینجور پُشتمو خَم کردغَم تو ای بهشت مَن مَنو مَرد جَهنم کردکِشید ..

دانلود آهنگ جدید سامان جلیلی معبد

دانلود آهنگ جدید سامان جلیلی معبد


دانلود آهنگ جدید سامان جلیلی معبد

متن آهنگ معبد سامان جلیلیبیا شیطونو لَعنت کن ، که عِشق مَن پَناهت بودمَگه نه اینکه قَلب مَن ، یه روزی قبله گاهِت بودتو راهِب باش و مَن مُجرم ، باشه اصلا تو خوب مَن بدتو که با مایی اینجایی ، چرا میری از این مَعبد ؟هَوات از شَهر مَن رَفته ، مَنو بازَم هَوایی ..

دانلود آهنگ جدید سامان جلیلی جذاب

دانلود آهنگ جدید سامان جلیلی جذاب


دانلود آهنگ جدید سامان جلیلی جذاب

متن آهنگ جذاب سامان جلیلیمگه داریم انقده جذاب باید بزنی به تختهچشم هرچی حسوده کور شهالهی درک این زیبایی سختهدرک این زیبایی سخته …دلبری میکنی هربار با رنگ موی جدیدتچند روز یه بار خیلی دیره نمیشه انقد ندیدتهمینجوریم تو ماهی بدون اضافه کاریساده بگردی تو بازم این همه دیوونه داریپا میذاری تو خیابون میتابی بهتر ..

دانلود آهنگ جدید سامان جلیلی تقاص

دانلود آهنگ جدید سامان جلیلی تقاص


دانلود آهنگ جدید سامان جلیلی تقاص

متن آهنگ تقاص سامان جلیلیبرای رفتن حاضرم چیزی نگو نگواصلا نمیشه باورم چیزی نگو نگوبهش بگو مزاحم بهش بگو رفت خلاصنترس نترس دارم میدم جات تقاصمن قصه برگای پاییزم میرن و میان عاشق میشننمیدونن که من هر روز زیر و دست و پاشون له میشممن قصه برگای پاییزم میرن و میان عاشق میشننمیدونن که من ..

دانلود آهنگ جدید سامان جلیلی کور

دانلود آهنگ جدید سامان جلیلی کور


دانلود آهنگ جدید سامان جلیلی کور

متن آهنگ کور سامان جلیلیخالی کن چیزی تو اون دلت نمونهدو قدم اومدم نزدیک تر بگیری راحت تر نشونهراحته دل شکست خیلی راحتهاین کارا واسه تو عادته میشکونی میری یه ساعتهیه روزی برای چند ثانیه مردم همه چیواسه من روشن بود واسه ی چی غصه میخوردمتاریکه این دنیا واسه تو تاریکه تو کور میشینمیبینی منی ..