امیرعلی بهادری بازم ادامه میدم

امیرعلی بهادری بازم ادامه میدم


امیرعلی بهادری بازم ادامه میدم

متن آهنگ بازم ادامه میدم از امیر علی بهادریAmirali Bahadori Bazam Edame Midamدوباره سرپام ی افتاده دیونه برف بازکه تقصیر نداره از شب و رگباربا سکوتش بال میسازه از ترساشهر دفعه خوردم زمین خالی شد پشتم سریعدور تا ددورم آیینه چیدم جنکیدم تنهایی و تنهایی کشیدمیادم نمیرن روزهایی که شکستم اما هستمبازمم ادامه میدم بازم ..