مهدی حسین پور بازیچه عشق

مهدی حسین پور بازیچه عشق


مهدی حسین پور بازیچه عشق

متن آهنگ بازیچه عشق از مهدی حسین پورMehdi Hosseinpour Bazicheh Eshghگم خودت پیش مه ای اما دلت یه جاییننگاهت وا نگاه مه اما چشات یه راهینمشکلی نین وا مه بگهبه مه اتدیدن چه خوابیکه بودن و نبودنت فرقی اینینن خداییحس اکنم دروغ اگی عشق تو هم تو خالینبازیچه ی عشقت بودم نه یک سالن چند ..