میلاد بابایی بازی نکن

میلاد بابایی بازی نکن


میلاد بابایی بازی نکن

  متن آهنگ بازی نکن از میلاد باباییMilad Babaei Bazi Nakon بازی هات با من اسمش زرنگی نیستحتی شوخیشم کاره قشنگی نیستنکن سردم نکن دیگه روی من حساسیت دارهکه اونم واسه حفظ رخ کارهنکن بازی نکن اینها که میگم درده جفتمون و عصبی کردهمنکه بدون تو بد حالم بگو کی آخه تغییر کردهمن و تو ..