زانکو باش تا بیام

زانکو باش تا بیام


زانکو باش تا بیام

متن آهنگ باش تا بیام از زانکوZanco Bash Ta Biam بیا کنارم بیا که پیش تو دلخوشیام همه ادامه دارنچی میشه راهتو کج کنی اینوری سالی یه بارمسری که توش پر از فکر توئه  بگو کجا بذارمباش تا بیام فدا سرت همه بم میگن غرورتوباش تا بیامفدا سرت اگه دلت گرفت با اشک تو نوش ..