حامد شیخ باورش سخته

حامد شیخ باورش سخته


حامد شیخ باورش سخته

متن آهنگ باورش سخته از حامد شیخHamed Sheykh Bavaresh Sakhteچقدر راحت تونستی که بری از لحظه هام دور شیچطور راضی شدی اینقدر تو راحت از دلم دور شی ببین هر لحظه بعد از تو عذابه سخته آشوبم فقط برگرد توی دنیام که با تو من فقط خوبمبدون تو نفس سخته هوا غمگینه و سردهبدون تو ..