علی عباسی بخواب آروم

علی عباسی بخواب آروم


علی عباسی بخواب آروم

متن آهنگ ( متن ترانه ) بخواب آروم علی عباسی Ali Abbasi Bekhab Aroomهوس کردم بیام بخوابم روی شونتدلم تنگه واسه نگاه بچگونتمثل تو دنیا چندتا مگه دارهآدم عشقشو تنها نمیذارهمنو این بارون یاد تو میندازه قلب دیوونم رو تو درش بازهغیر من آخه کی با تو میسازه بخواب آروم خودم پروانه شم دورت بگردمنمیدونم ..