صادق کشاورز برام محبوبی

صادق کشاورز برام محبوبی


صادق کشاورز برام محبوبی

متن آهنگ برام محبوبی صادق کشاورزSadegh Keshavarz Baram Mahboobi هرجا برم بازم تورو می بینمت که روبرومیاصلن نمیشه از تو دل بریدوخودت میدونی تنها آرزومیمحو تماشاتم توکه زیباترین تصویره عشقیباتو این قلب مرده جون گرفتهبگو چی روی این قلبم نوشتی…( یه کاری کردی قلب آهنی من نرم شدهاین دل بدبینم دوباره خونگرم شدهتو دلت عین ..