متنین 2 حنجره مچاله

متنین 2 حنجره مچاله


متنین 2 حنجره مچاله

متین 2 حنجره مچالهمتن آهنگ مچاله متین 2 حنجنرهMatin 2Hanjare Mochale بازم چمه خدا که پر دردم فکرای بد منو دیوونه کردهاونها که مدعی بودن پیشم نموندن شاید بدم ولی منکه آهن نبودمبزن بکش وجودمو تموم تار و پودمو که دیگه زندگی ندارممچاله کن توو قلبم و اضافه کن یه دردمو که دیگه احساسی ندارممتن ..