حامد شیخ قسم راست

حامد شیخ قسم راست


حامد شیخ قسم راست

متن آهنگ قسم راست حامد شیخHamed Sheykh Ghasame Rastکی میتونه مثل من جا تو قلبت وا کنهمثل من دیوونه شه وو خودشو رسوا کنهمن قسم خوردم تورو روی چشمام بزارمتبا تموم جون و احساسم اخه دوست دارمتمن اون آدم مغرورم که بود همیشه بی احساس که از وقتی تورودیدم شدم رو رابطم حساس روزی صدبار ..