مرتضی سرمدی گدای عشق

مرتضی سرمدی گدای عشق


مرتضی سرمدی گدای عشق

متن آهنگ گدای عشق مرتضی سرمدیمن ازت عشق و گدایی کردم اماآخر سر دستمو خالی گذاشتیبی تفاوت رد شدی تو از کنارممنِ ساده رو تو چه حالی تو گذاشتیمن ازت عشق و گدایی کردم امابا گدایی کی به یه جایی رسیدهآخه هرچی ام باشه هیشکی تو دنیاچیز با ارزشو به گدا نمیدههنوز نیومده رفتی با ..