هاشم رمضانی گنبد طلا

هاشم رمضانی گنبد طلا


هاشم رمضانی گنبد طلا

متن آهنگ گنبد طلا از هاشم رمضانی Hashem Ramezani Gonbade Talaدلم که میگیره ، همه فکرم تویی اسمته زیر لبم ، همه ذکرم شدیکاش بشه طلب کنی منو یه بار دیگهباز میخوام ببینمت دل داره اینو میگهدل داره اینو میگه یا رضا قبله من ، جاته تو این دل منعشقت آسمونیه ، ای ماه کامل ..