آروین قاسم پور یک دو سه

آروین قاسم پور یک دو سه


آروین قاسم پور یک دو سه

متن آهنگ یک دو سه از آروین قاسم پورتو اومدی با چشات ، یه نفره به جنگ من همیشه به دلم بتاب ، ستاره ی قشنگ من همیشه به دلم بتاب ، ستاره ی قشنگ من چه عشقی داره این شهر ،چه حالی داره بارونهوا خیلی قشنگه ، ما دل نیست تو دلامون آره چه ..