علی یخکشی مودی جذاب

علی یخکشی مودی جذاب


علی یخکشی مودی جذاب

متن آهنگ مودی جذاب از علی یخکشیAli Yakhkeshi Moodiye Jazab البته حق داریا تو کنار من نباشیاتا آسمون میبرمتتو فقط کنارم راه بیا…گفت غید منو درجا بزنپ چرا موند پا دردای منمن چرا نمیفهممتشدی مودی جذاب من…خواستم باهات باشم عاشقونهچشمات که آسمونهرو ابرا می بینمتموی خرمایی چال چونه متن آهنگ مودی جذاب علی یخکشی از ..