علیرضا قربانی خیال خوش

علیرضا قربانی خیال خوش


علیرضا قربانی خیال خوش

علیرضا قربانی خیال خوشمتن آهنگ خیال خوش از علیرضا قربانی Alireza Ghorbani Khiale Khoshتو آه من اشتباه منی چگونه هنوز از تو میگویمتو همسفر نیمه راه منی چگونه هنوز از تو میگویمپناه منی تکیه گاه منی که زمزمه ات مانده در گوشمپناه منی بی گناه منی که بار غمت مانده بر دوشم***بهانه من بغض خانه ..

علیرضا قربانی بی گناه

علیرضا قربانی بی گناه


علیرضا قربانی بی گناه

متن آهنگ بی گناه از علیرضا قربانیAlireza Ghorbani Bi Gonahتو خنده ی دوری در یاد تو قاصدکی دور از بادمن زخمی قبل از مردن من ساکت قبل از فریادداد از دل من داد ای داد …عکسی که پر از رویا بود در خاطره ای تار افتادعکسی که در آن خندیدم از سینه ی دیوار افتادداد ..