امین هاشمی قلبم

امین هاشمی قلبم


امین هاشمی قلبم

متن آهنگ قلبم از امین هاشمیAmin Hashemi Ghalbamلای موهای تو گم کردم دنیامومی سازم فرداموبا چشمهات رویاموبا عشقت گم میشم میون عطر آغوشت عینهو بهشتهقبل تو دنیام تاریک بود تو از کدوم سیاره پیدات شدچشمهات شد ماه دنیام با دوتا چشمهای مهتابی شب شب به شب میتابی به دنیاموقلبم یه چند وقته که داره نا ..