امیر رادان دیگه نه

امیر رادان دیگه نه


امیر رادان دیگه نه

متن آهنگ دیگه نه از امیر رادانAmir Radan Dige Naدیگه نه من آدم قبلی میشم نه توبا اینکه خوب میدونی اون مثه من نشددیگه نه جوابتو میدم نه خوب دیدم آینده تونه دیگه نه پیدا نمیشه براش شبیه منتو عوض کردی حتی سلیقتمکه بری پشت سرت همه بگن آخه اون فکر میکنه تنها مننمیدونه مثه ..