آرون افشار عطر بهار

آرون افشار عطر بهار


آرون افشار عطر بهار

متن آهنگ عطر بهار آرون افشار Aron Afshar Atre Baharعطر تو بوی بهاره چشماتم جاذبه دارهفکر کردی تازه رسیدم من یه قرن با تو دیدمخوش بحالم تو ور دارم وسط این همه آدم شدی یارممن که تنها کسیم که تو رو یک ثانیه تنها نمیذارمآرامش آینده من گریه و خنده منتاج سر قلب منی عشق ..

آرون افشار چال گونه ( دمو )

آرون افشار چال گونه ( دمو )


آرون افشار چال گونه ( دمو )

متن آهنگ چال گونه آرون افشار ( دمو )Aron Afshar Chale Gooneh ( Demo )زیباترین خنده هاتو نگهدار واسه منوچال روی گونتو دوست دارمو تو شدی عزیز جونمتو بگو چه فرقی داری با همه آدماعاشق چیه تو شدم بی هوا که بدونت نمیتونم متن آهنگ چال گونه آرون افشار ( دمو ) نگو تلقینه کارات ..