بابک مافی دلنشین

بابک مافی دلنشین


بابک مافی دلنشین

  متن آهنگ دلنشین از بابک مافیBabak Mafi Delneshinهر کاری کردم منو ببینی تویی که هرجوری دلنشینیحالا که چشمام پر سواله بریدن از تو دیگه محالهچشامو وا کردم چشام دنبال تو بودهرجا رفتم بی تو من برگشتم زود زود زودبا یه دنیا وسواس تورو گلچین کردمفکر نکن از این عشق یه روزی برگردمچشامو وا کردم ..

بابک مافی حساس

بابک مافی حساس


بابک مافی حساس

  متن آهنگ حساس بابک مافیBabak Mafi Hassaasبعد صد سال دلم رفتبعد صد سال دلم خواستکه بشیتنی تو کنارمکه بگم جات همینجاست هم اینجاستبعد صد سالی یه عشقیتوو دلم نشسته اینجوردیگه تموم شد اون روزایی که ببینمت من از دورحساسم به تموم کارات حالا به تموم حرفات حالایه جوری اسیرم میکنی که جلو توئه دستام ..