بهمن معروفی قسم

بهمن معروفی قسم


بهمن معروفی قسم

  متن آهنگ قسم از بهمن معروفیBahman Maroufi Ghasamبجونٍ تو قسم ، تویی همه کسمبجونٍ تو قسم ، برات دلواپسمبجونٍ تو قسم ، دلتنگٍ اون روزامرفتی و بیکسم ، رفتی و بیکسمگفتی میخوای بری ، رفتی فقط همینبا اینکه بی تو من ، بد جور خوردم زمیناین آرزومه که ، خوشبخت بشی ، همینبا این ..