دیجی آرپی دنس تایم ( پادکست )

دیجی آرپی دنس تایم ( پادکست )


دیجی آرپی دنس تایم ( پادکست )

  پادکست دیجی آرپی به اسم دنس تایم Dj Arpi Dance Time ( Podcast) دست من نیست تو عزیز جونمی خودت نمیدونی همه بود و نبودمیدست من نیست ای عشق ستودننه هیچکس بجز تو واسم زیبا نیستتو چشمات یه رازه که تو دریا نیستهمه میگن عشقی تو این دنیا نیستبمون تا بدونن که این حرفا ..