مهدی مدرس دلربا

مهدی مدرس دلربا


مهدی مدرس دلربا

متن آهنگ دلربا از مهدی مدرسMehdi Modarres Del Roba من یه عاشق یه مجنونکه میخوامت از جون دل میبندم اسونتو دنیای ارامشدریایی از سازش اونی که میخوامشقلبم داده لو که گیره به تووای چه حالیه بودن با توقلبم غرق عشق دنیام شد بهشتمیپرستمش اون چشماتوتو گوشم بگو اره مو به موحرفای دلو اروم اروممیخوام تا ..