احمد سولو دل

احمد سولو دل


احمد سولو دل

متن آهنگ دل از احمد سولوAhmad Solo Delسخت بود ولی یاد گرفتم که بذارمت کنارنشد یه لحظه دلم گرم از وقتی کشیده ازم دستاین یه قانونه میدونی اونکه بی رحمه برندسمیدونی مشکل دلم بود چه حرفا که پشت سرم بوددل من دیگه سمت دلت نمیادتو بخند دیگه اشک به چشم نمیادچی بگم تو که میدونی ..