احمد رضا نبی زاده دلتنگ

احمد رضا نبی زاده دلتنگ


احمد رضا نبی زاده دلتنگ

متن آهنگ دلتنگ از احمدرضا نبی زادهAhmadreza Nabizadeh Deltangخوشا نور خدا دیدن به مستیدرون خانه ی ویرانه دلخوشا رسوا کند ما را به مستیتپیدن های مشتاقانه ی دلخوشا زنجیر آغوشی که باشددلم دیوانه است دیوانه دلدلتنگ جهان تنگ من از همه دلتنگآی دلتنگ جهان تنگ من از همه دلتنگمتن آهنگ دلتنگ احمدرضا نبی زادهدل درد ..

حامد برادران دلتنگ

حامد برادران دلتنگ


حامد برادران دلتنگ

  متن آهنگ دلتنگ حامد برادرانHamed Baradaran Deltang حرف آخرو اول قصه زدی توی بی رحمبس که به این دیونه سر نزدی توی بی رحمولی بازم هم دردو دلامو به تو میگم عشقمبگو آخه مثل تو تاین هه غم به دلم ریختخاطرات تو بیسشتر از هر چی بگی بهمم ریخت توو نگاه های آخر تو ..