ایوان بند نرماندی ( ریمیکس )

ایوان بند نرماندی ( ریمیکس )


ایوان بند نرماندی ( ریمیکس )

متن ریمیکس نرماندی از ایوان بندEvan Band Cheshe Maei منم اون فرمانده که از بخت بدتوو سپاه دشمنش عاشق شدهاگه بجنگه که مدیون دلهبره ی افسر نالایق شدهبس که نازتو زیاده فکر کنمشجره نامت به نازی میرسهبس که دل تسخیر کردی کارتوداره به فتح ارازی میرسهعشق تو کوره ادم میسوزنه من ولی میسوزنمو میرسمرحم کن ..