فرزاد بهرامی گل من

فرزاد بهرامی گل من


فرزاد بهرامی گل من

متن آهنگ گل من فرزاد بهرامیFarzad Bahrami Gole Man گل‌من‎مثل پروانه میگردم دوره شمع‎میدونه تنها میمیرم خودشم‎بگو تنهایی چه کنم‎گل من‎دیدی قسمتت خزون شد آخرشم‎بیا خونه داره میشه آخر شب‎نگرانتم چه کنم‎دلتنگ میشم سر شب که بوی یاس تو این خونست‎بی تو عاشقی یه حس بیهودست‎ای جان من متن آهنگ گل من فرزاد بهرامی من ..