طاهر کیان فاصله

طاهر کیان فاصله


طاهر کیان فاصله

متن آهنگ فاصله از طاهر کیانTaher Kian Fasele با اينكه دوست دارم فاصله میگیرم‎من اشکال و از این رابطه میبینم ‎دیگه نمیشینم عکساتو ببینم‎هی بگم پیشم بمون توهم بهم بگی نه ‎به هر دری زدم تورو از دستت ندم ‎تو خوبه قصه ها بودی من ادم بدم‎به چشمات قسم ،دارم دور میشم ازت ‎تو قیدمو ..