قاسم افشار ماه و بارون

قاسم افشار ماه و بارون


قاسم افشار ماه و بارون

متن آهنگ ماه و بارون از قاسم افشارGhasem Afshar Mah o Baroon بغض تو از رو تن پنجره پاک کنپیرهن خونیمون و تو باغچه خاک کنشمعی روشن کن به یاد ماه و بارونآسمونی ریخته رو کف خیابونصبح فردا با نسیم لای موهاتخاک پاییز و بشور از روی چشماتحیفه ابرای سبک بالی که مردنغنچه های نوجون ..