فرزاد بهرامی گل من

فرزاد بهرامی گل من


فرزاد بهرامی گل من

متن آهنگ گل من فرزاد بهرامیFarzad Bahrami Gole Man گل‌من‎مثل پروانه میگردم دوره شمع‎میدونه تنها میمیرم خودشم‎بگو تنهایی چه کنم‎گل من‎دیدی قسمتت خزون شد آخرشم‎بیا خونه داره میشه آخر شب‎نگرانتم چه کنم‎دلتنگ میشم سر شب که بوی یاس تو این خونست‎بی تو عاشقی یه حس بیهودست‎ای جان من متن آهنگ گل من فرزاد بهرامی من ..

راغب گل من

راغب گل من


راغب گل من

  متن آهنگ گل من از راغبRagheb Baroon Bebare این همه جلوه و در پرده نهانی گل مناین همه پرده و از جلوه عیانی گل من حال تجلی که به عشق است و جلال است و جمال وان ندانی که خود کیست تو آنی گل من از سلای ازلی تا به سکوت ابدی یک دهن ..