حمید علایی سر در گم

حمید علایی سر در گم


حمید علایی سر در گم

متن آهنگ سر در گم  از  حمید علایی Hamid Alaee Sar Dar Gom حرفتم عین بغضت قورت میدیتوو خودت می ریزی چیزی نمی گی بین زمین و آسمون معلقم اینکه تو چته شده فکرمو دغدغه م من کلافه م همش خیال می بافم که چتهبیا حرف بزنیم بگو چی توی فکرتهنبینمت اینجوری حال و روزتهمتن ..