حمید هیراد بی معرفت ( دلی )

حمید هیراد بی معرفت ( دلی )


حمید هیراد بی معرفت ( دلی )

متن آهنگ بی معرفت ( دلی ) حمید هیرادHamid Hiraad Bi Marefatمتن آهنگ بی معرفت ( دلی ) حمید هیرادHamid Hiraad Bi Marefatگفتی که قلبت با منه اما یکی دیگه تورو دارهدیدی چه ساده باورت کردم من مجنون بیچارهخوش به حالش که پر و بالش شدیدستاشو میگیریخوش به حالت تو بهترین حالتبراش هستی و میمیریبی ..

حمید هیراد دوست دارم ( دلی )

حمید هیراد دوست دارم ( دلی )


حمید هیراد دوست دارم ( دلی )

متن آهنگ  دوست دارم از حمید هیراد ( دلی )Hamid Hiraad Doost Daram ( Deli ) با تو به هر جا برسم دوست دارمبا تو جهنمم برم دوست دارمدوست دارم بشی کی ییدونه دل مندوست دارم بشی مرهم قلب خودمدوست دارم آره تو رو دوست دارمپشت ما حرف زیاده ولی حرف من تووییمگه حق گرفتنی ..

حمید هیراد دریای موهات ( دلی )

حمید هیراد دریای موهات ( دلی )


حمید هیراد دریای موهات ( دلی )

متن آهنگ دریای موهات از حمید هیراد ( دلی )Hamid Hiraad Daryaye Moohat ( Deli ) هوش و حواسم پرت چشماتهوقتای برام از زندگی میگیاینقدر غرقم توی این دریاگاهی نمیفهمم که چی میگیدست منو میگیری و واسمحمید هیراد دریای موهات ( دلی )از عشق و دیونگی میگیمن توی موج موی تو از زندگی دست میکشمحتی ..