هاشم رمضانی مولا علی

هاشم رمضانی مولا علی


هاشم رمضانی مولا علی

متن آهنگ مولا علی از هاشم رمضانی Hashem Ramezani Mola Ali تویی آن شیر خدا شاه عربدر خانه ی یتیم در دل شبتویی مومن ، تویی اسطوره صبرعلی ای زاهد شمشیر خداکه حسابت شده از عالم جداهمه عالم محو تحسین تو باد مولا علی مولا علی در دل ما یاعلیتویی پرچم دار حقتقوای دینی یاعلیمولا ..