محسن احسنی حسرت

محسن احسنی حسرت


محسن احسنی حسرت

  متن آهنگ حسرت از محسن احسنیMohsn Ahsani Hasrat حسرت به دلم شده ی یک رویابی تو من خاموش و یک تنهادردت به دلم چون تویی آن درمان توصفای دل این ویراندلم گرفته از همه دنیابا تو ام در رویا با تو ای جان زیباسر به دامان یار می دهم جان تکرار درد و دیوانگیعشق ..