همایون شجریان دل من میگرید

همایون شجریان دل من میگرید


همایون شجریان دل من میگرید

  متن آهنگ دل من میگرید از همایون شجریانHomayoun Shajarian Dele Man Migeryad دل من میگرید باز آرام آرامدل من میگرید باز آرام آرام قطره ی اشک که از چشمه ی دل میبارد‎جلوی دید مرا میگیرد‎من به تکرار به خود میگویم من به تکرار به خود میگویم‎که چه زود و‌ چه حیف من گذشتم و ..