کامران تفتی تولدم

کامران تفتی تولدم


کامران تفتی تولدم

متن آهنگ تولدم کامران تفتیKamran Tafti My Birthdayبوسه غریبه تو زخم آشناتری بوداینکه عاشق تو باشم جنگ نابرابری بودگریه کردی اونقده که زندگیمو غرق کردیمن همون آدم قبلم این تویی که فرق کردیکاش نمیدمت اصلا کاشکی اینجوری نمیشدداری فوتم میکنی با شمعای کیک تولدیه غم قدیمی هر سال هدیه تولدم بودتوو تموم خاطراتم جای بوسه ..