کامیاب کریمی اشک ارغوانی

کامیاب کریمی اشک ارغوانی


کامیاب کریمی اشک ارغوانی

متن آهنگ اشک ارغوانی از کامیاب کریمیKamyab Karimi Ashke Arghavaniرنگ اشکم بی تو دارد ارغوانی می شودسرفه هایم تازگی ها آنچنانی می شودانتظارت کار دارد دست چشمم می دهدرفته رفته عینکم ته استکانی می شودهرچه غم بود از دلم با اشک بیرون شد ولیخاطراتت پشت پلکم بایگانی می شودکوه طاقت هم که باشی عشق آبت ..