امید آسمانی خاطره

امید آسمانی خاطره


امید آسمانی خاطره

متن آهنگ خاطره از امید آسمانیOmid Asemani Khatereh من ازت چیزی نمی خوام جز همین لبخندسادهجز همین رد شدن از دور، یه نگاه بی اراده واسه من خوبه که گاهی اسممو به لب میاریکه اگرچه دور و کمرنگ، تو ازم خاطره داری خوبه که یادت هنوزم منو تنها نمی ذارهاگه دستات سهم من نیست واسه ..