محمد اصفهانی خیال آشنا

محمد اصفهانی خیال آشنا


محمد اصفهانی خیال آشنا

متن آهنگ خیال آشنا از محمد اصفهانیMohammad Esfahani Khiale Ashnaبه گوش کس نمی‌رسد در این هواصدای ما همین خیال آشنابه گریه می‌کشد مرااشک بغض عاشقانه شدعشق شکوه شد ترانه شددلی شکسته داشتمکه بی‌صدا نشانه شدتا کی از خستگی پای دلبستگیبا خیالی پریشان بمانیمناله شد کارمان گریه بازارمانبا دل این داغ پنهان بمانیممی‌رسد عطری از لاله‌های ..