مسعود صادقلو لابد

مسعود صادقلو لابد


مسعود صادقلو لابد

متن آهنگ لابد از مسعود صادقلوMasoud Sadeghloo Labodلابد دوست داشتم اگه بعد تو شب ها رو نمیخوابیدملابد دوسش داشتی اگه ندیدی من بی تو چقدر باریدملابد دوست دارم اگه بی تو تو تنهایی و غم سر کردملابد دوسش داری نمیذاری دوباره پیش تو برگردمبد میشد حال من وقتی دلت سرد میشدخندت از جلو چشام رد ..