کیاوش تو که رفتی

کیاوش تو که رفتیمتن آهنگ تو که رفتی کیاوشAmirali Bahadori Kash Boodi تموم میکنم این داستان و تهشولی بدون تو یه روزی میدی کارماش و پسلعنت به اون روزی که من با تو اشنا شدمتموم میکنم این داستان و تهشتو یه روزی میدی کارماش و پسلعنت به اون روزی که... ادامه مطلب

امیرعلی سر به هوا

امیرعلی سر به هوامتن آهنگ سر به هوا امیرعلیAmir Ali Sar Be Havaمیری هرجایی که دوست داریبعد به من میگی تو کجاییمن همینجا جلو چشماتمتو زیادی سربه هواییسربه هوا شدی دو هوا شدیاصلا نمیفهمی که دل من عاشقهمیگی باشه عهچقدر تو بی رحمیببین عاشق کی شدیم... ادامه مطلب