آدرین چشم عسلی

آدرین چشم عسلی


آدرین چشم عسلی

آدرین چشم عسلیمتن آهنگ ( متن ترانه ) چشم عسلی از مازیار جلیلیانAdrian Cheshm Asali چشم عسلی با موهای صافمن به شما عین و شین و قاف دارمنزار سر کارمچشم عسلی چشمامو ببیندو دقیقه پیش ما بشینمیخوام حرف بزنی برامهرجا بری میااام به اون چشمای درشت مژه ی بلند اومده چقدربگو مال خودمی کور بشم ..