آرش زد تی جای خالی

آرش زد تی جای خالی


آرش زد تی جای خالی

آرش زد تی جای خالیمتن اهنگ جای خالی آرش زد تی Arash Zt Jaye Khali هنوزم نفهمیدم چرا رفتی تو  این فاصله ثابت کرد همش حرفی تو خیال کردی که رفتی و من میمیرم بی تو  ولی عشق میکنم میبینم جای خالی تو تنهات میذارم و میرم واسه‌ همیشه  دیگه دلم بازیچه‌ی دل کسی نمیشه دیگه ..