ریمیکس آرمین نصرتی و صادقی بوقی تنگ غروب آسمون

ریمیکس آرمین نصرتی و صادقی بوقی تنگ غروب آسمون


ریمیکس آرمین نصرتی و صادقی بوقی تنگ غروب آسمون

ریمیکس آرمین نصرتی و صادق بوقی تنگ غروب آسمونریمیکس تنگ غروب آسمون آرمنی نصرتی و صادقی بوقیArmin Nosrati & Sadegh Booghy Tange Ghorobe Asemon (Remix)یک روزی تنگ غروب آسمونمیرم از شهر تو ای نا مهربوناو او او او اویه روزی تنگه غروبه آسمانبزه‌مه تی خالا گوشا با تیرکمانائو ائو ائو ائویه روزی صدام یزیده کافربوشویا ..

آرمین نصرتی عشق زیبا

آرمین نصرتی عشق زیبا


آرمین نصرتی عشق زیبا

ارمین نصرتی عشق زیبامتن اهنگ ( متن ترانه )  عشق زیبا آرمین نصرتیArmin Nosrati Eshghe Zibaتیشه بردار و بزن بر ریشه ام دیوانه ای دیوانه ام کنتو بخواهی میرویم از شهرم و از خانه ام بیخانه ام کنمن کنار تو خوشم عشق زیبا زیبا زیبازیبائیه کامل من چه کرده ای با دل منزیباتر از این ..