آروین صمیمی زمان

آروین صمیمی زمان


آروین صمیمی زمان

آروین صمیمی زمانمتن آهنگ زمان آروین صمیمیArvin Samimi Zaman چشمام تورو از وقتی دیدت خب بد مبتلاس قربون اون موهای تیرت خوش رنگ طلاس با نمک میشی زمانی که بهت میدم یه گل عاشق اون لحظه ام که دست تو دست وایستی جلوم هی بچرخم، بچرخم دور تو با تو نگذره زمان و من بزارم ..

آروین صمیمی از من نخواه

آروین صمیمی از من نخواه


آروین صمیمی از من نخواه

آروین صمیمی از من نخواهمتن آهنگ از من نخواه آروین صمیمیArvin Samimi Az Man Nakhah هر موقع پیشمی من یجوریه حالماولش فکر میکردم یه دوستی سادستنه توی خوابم من نمیدیدم کهتمام دنیام شه یه روزی یه آدمواسم بودن تو کجا میشهبی من جایی نرو این فقط یه خواهشهمنو ببر با خودت سمت عشقکه خوبه کنار ..

آروین صمیمی شیرین

آروین صمیمی شیرین


آروین صمیمی شیرین

آروین صمیمی شیرینمتن آهنگ ( متن ترانه )  شیرین آروین صمیمیArvin Samimi Shirin یه روز اومدی شدی هم صحبتم الانتو قشنگه زنگ های بد موقعتم برامدوست دارم های تو واقعینمیخوام بدونن همه با یکیمنه بگو به همه بزار برسه اصلا به گوش همهتوام بگو یکیو دارم که جون منهشیرین تر از جونمچقدر من پیشت اروممبزن ..

آروین صمیمی عطر تلخ

آروین صمیمی عطر تلخ


آروین صمیمی عطر تلخ

متن آهنگ ( متن ترانه ) آروین صمیمی عطر تلخArvin Samimi Atre Talkhکجا داری میبری تو این قلبوتو که میدونی نمیشه برام هیچکس تونمیشه گفتحس قشنگ دیدنتویه بند دلم میره براتچقد دلم تو رو می‌خواد الانمثل عود حس خوب میرسونی منودوباره دنبالت میکشونیچشات داره تازه عشقو یاد من میدهدیدی گفتم میشیم مال همدیگهمن عادت دارم ..

آروین صمیمی یدونه تو

آروین صمیمی یدونه تو


آروین صمیمی یدونه تو

آروین صمیمی یدونه تومتن آهنگ ( متن ترانه ) یدونه تو آروین صمیمیArvin Samimi Yedoone To میگیرم دلشوره من چرا وقتی یه ثانیه ازم دور میشی تومیبینم پیشمی میترسم بری اصلا ندی خبر به من از خود توبیا دلم واسه تو ببین چطوری دیوونت شدم من آخه خبوقتی میشینی جلوم تو نمیدونی یهو چجوری میشم ..