احمد سولو اقلا

احمد سولو اقلا


احمد سولو اقلا

احمد سولو اقلامتن آهنگ احمد سولو اقلاAhmad Solo Aghalanهمین خوبه که هستی داری میخندیچشامو رو به سیاهیا میبندیوقتی دارم میرم از دست لب درمتو واسه رابطمون داری میجنگیبیا بغلم اقلا یکم منو آروم کنمثل چتر روی شمع زیر بارون شوبلدم تورو من یکی نادونونه ندیدم مثل تو زیبا عزیزمتو مال منی میدونی جاتو به کسی نمیگمشدی ..

احمد سولو لبخند

احمد سولو لبخند


احمد سولو لبخند

احمد سولو لبخندمتن آهنگ لبنخد احمد سولوAhmad Solo Labkhandلبخندم دوست داشتمیگفت که اخم کنم براش تو جمع دوستاشمیگفت فقط برای من بخند و خوب باشکنار قلب من بمون از همه دور باشلبخندم دوست داشت…همیشه لج میکردو رفتارای لوس داشتمنم که سر میکردم هی شبانه روز باشآخ چقد دلم نگاشو عاشقانه دوست داشتبدون شک بیدار شب ..

احمد سولو دام

احمد سولو دام


احمد سولو دام

احمد سولو داممتن آهنگ دام احمد سولوAhmad Solo Daamبین این همه آدم تو این عالم یه نفر میشه همه دنیاتاونی که قلبشو داده به نگاهت نمیذاره که تورو تنهانمیشی آدم سابق وقتی که قلبت میشه عاشقغرقی توی خاطراتش میشی باز هی نگرانشبا یه اخم کوچیک و ساده یهو میبینی بی ارادهمیریزه اشک چشات هی از ..

احمد سولو بله

احمد سولو بله


احمد سولو بله

احمد سولو بلهمتن اهنگ ( متن ترانه ) احمد سولو بله Ahmad Solo Balehبله قلبم واسه تو میتپه همه غمات مال منهچشات خدای قلبمه …بله اون چشمای تو ماه منه کنارتم من یه تنهدوست دارم قد همه …بیا با یه اشاره تو فقط اراده کن دلو به نامت میزنم آرهعاشقم آخه بیا تا بگم همه ..

احمد سولو ارتش سولو

احمد سولو ارتش سولو


احمد سولو ارتش سولو

احمد سولو ارتش سولومتن اهنگ ( متن ترانه )  ارتش سولو احمد سولوAhmad Solo Arteshe Solo احمدرضا شهریاری متخلص به احمد سلو متولد یازده آبان ۶۷ می باشد. احمد سلو از دوران کودکی علاقه زیادی به موسیقی داشت و از سن ۱۸ سالگی وارد عرصه موسیقی شد.احمدرضا شهریاری از سال ۸۴ آهنگسازی را به صورت ..

احمد سولو در

احمد سولو در


احمد سولو در

احمد سولو درمتن اهنگ ( متن ترانه ) در احمد سولوAhmad Solo Dar احمدرضا شهریاری متخلص به احمد سلو متولد یازده آبان ۶۷ می باشد. احمد سلو از دوران کودکی علاقه زیادی به موسیقی داشت و از سن ۱۸ سالگی وارد عرصه موسیقی شد.احمدرضا شهریاری از سال ۸۴ آهنگسازی را به صورت آکادمیک فرا گرفت ..

احمد سولو رنگین کمون

احمد سولو رنگین کمون


احمد سولو رنگین کمون

احمد سولو رنگین کمونمتن اهنگ ( متن ترانه ) رنگین کمون احمد سولوAhmad Solo Rainbow ﻣﻦ راوی دردم ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﻣﺮدمﺗﻠﺎﺷﻢ واﺳﻪ ﻣﺮدن ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﻳﻪ ﻋﻤﺮه ﻛﻪ اﻓﺴﺮدمﺳﻜﻮﺗﻢ از ﺗﺮس ﻧﻴﺴﺖ اﮔﻪ ﺳﺎﻛﺖ و ﺧﺎﻣﻮﺷﻢﻣﻨﻢ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﻣﻴﺠﻨﮕﻢ ﻓﻘﻄ ﺧﺎﻟﻴﻪ آﻏﻮﺷﻢﺑﺎ ﺧﻮدم ﻣﻴﺠﻨﮕﻢ ﭘﺮ زﺧﻢ ﻣﻴﺸﻤﻮ زﺧﻤﺎﻣﻮ ﺧﻮدم ﻣﻴﺒﻨﺪمﺗﻮ ﺧﻮدم ﻏﺮﻗﻤﻮ دﻧﺒﺎل ﺧﻮدم ﻣﻴﮕﺮدمﭘﺮ ..

احمد سولو ناخدا

احمد سولو ناخدا


احمد سولو ناخدا

احمد سولو ناخدامتن اهنگ ( متن ترانه ) ناخدا احمد سولوبه عجب که دلربایی تو یه انتخاب نابیتا ابد تو توی قلبم ادامه داریچه قشنگ و بی ریایی چه نجیب و بی صداییببر این دلو عزیزم به یادگاریهر چی حس خوب داری تو از آدما جداییکه یه عمره کرده چشمات تو دلم خداییتو یه سر ..

احمد سولو آتیش پاره

احمد سولو آتیش پاره


احمد سولو آتیش پاره

احمد سولو آتیش پارهمتن اهنگ ( متن ترانه ) آتیش پاره از احمد سولوAhmad Solo Atish Pareنگران دلم دیگه وقتشه برگرگردبرسون خودتو دیگه دیر میشه کم کمبذار ساده بگم نبین خنده امو اصنیهویی دیدی یه شب ازت کندمو رفتممیگم برگرد میگه نمیشهمیگم قلبم کلافه میشهمیگه سنگو زدم به تیشهدلو غارت کردمیگم برگرد میگه نمیشهمیگم قلبم ..

احمد سولو تلخ

احمد سولو تلخ


احمد سولو تلخ

احمد سولو حیلهمتن اهنگ ( متن ترانه ) حیله از احمد سولوAhmad Solo Hile نمیخوابه گرفتاره دلم دل تنگ چشماتهین دل عاشق ازم دست برنمیدارهحال این روزا به این دل بستگی دارهبس که بی تابه آخ چقدر سردممیزمه یادت شبیح خون به دل تنگممن داغ غمت خون به دلم کردنپر از خواهش موند‌تو‌دلم حرفمآخ چقدر ..

احمد سولو حیله

احمد سولو حیله


احمد سولو حیله

احمد سولو حیلهمتن اهنگ ( متن ترانه ) حیله از احمد سولوAhmad Solo Hileکشتی حسمو بس که حرص دادی چقدر به قلبم استرس دادیانقده سردی کردی که نمونده تو دلم حسی به حست انگاریهمیشه یه حیله زیر سر داری تو توی دل شکستن استادیدیگه برو که به چشام نمیای از روزی که تو از چشمم ..

احمد سولو ابرو کمون

احمد سولو ابرو کمون


احمد سولو ابرو کمون

احمد سولو ابرو کمونمتن اهنگ ( متن ترانه ) ابرو کمون از احمد سولوAhmad Solo Abroo Kamoonعجب رسمیه وقتی عشقت بهت بد بینهدلت تنگه میشه وقتی حست پر از تردیدهتورم زد نیشت وقتی چشماش شدن درگیرتدلت تنگ میشه تو یه روزی که ولت کرد دیگهدل شده یه کاسه ی خون پر زده عشق از خونمونرو ..