امید آسمانی خاطره

امید آسمانی خاطره


امید آسمانی خاطره

متن آهنگ خاطره از امید آسمانیOmid Asemani Khatereh من ازت چیزی نمی خوام جز همین لبخندسادهجز همین رد شدن از دور، یه نگاه بی اراده واسه من خوبه که گاهی اسممو به لب میاریکه اگرچه دور و کمرنگ، تو ازم خاطره داری خوبه که یادت هنوزم منو تنها نمی ذارهاگه دستات سهم من نیست واسه ..

امید آسمانی میرم

امید آسمانی میرم


امید آسمانی میرم

متن آهنگ میرم از امید آسمانیOmid Asemani Miramیرم من از شهری که شد بی رحم زدن این آدماش هی زخم تورو گرفتن ازمنباختم من هرچی رو روز ساختم کههر تاسی رو انداختم نشست برای دشمن ….آهای دیونه ی من بی توخونه ی من یه زندونه خواستم بت پیله کنم یه پروانه دم که بی جونهآهای دیونه ..