امیر چهارم الهی

امیر چهارم الهی


امیر چهارم الهی

 امیر چهارم الهیمتن آهنگ الهی امیر چهارمAmir Chaharom Elahiالهی الهی بمیرم تو چه ماهی دلم آب میشه با یه نیم نگاهیالهی الهی نداری دیگه راهی جز اینکه منِ تنها رو بخواهی نگو چشم بگو الماس سر چشای تو دعواستنها چیزی که میشه به چشات گفت باریکلاس یه دنیا پر از احساس تو قلبم با تو پیداس هرجا باشم با تو بازم دیگه بهشتم ..

امیر چهارم عشق خوشگلم

امیر چهارم عشق خوشگلم


امیر چهارم عشق خوشگلم

متن آهنگ ( متن ترانه ) عشق خوشگلم امیر چهارمAmir Chaharom Eshghe Khoshgelamنمیزارم چشات ابری شنبیا نترس بزار قلب تورو لونه کنمهرچی عشقه خودم بت میدمتورو ببینمت خانم این خونه کنمخیلی حرفا دارم بشینم تا صبحبزنم باتو یه کم واکن اخماتوهمه جوره گره خوردی به قلبمقول میدم به هیچکی نمیدم جاتوخودت میدونی من کشته مردتمتا ..

امیر چهارم لبریز عشق

امیر چهارم لبریز عشق


امیر چهارم لبریز عشق

متن آهنگ ( متن ترانه ) لبریز عشق امیر چهارمAmir Chaharom Labrize Eshghنگاه تو نگیر ازم بذار لبریز عشق بشمبذار که تو عمق چشات مفقود الاثر بشمبی تو برام یه ثانیه پر از حجوم غصه هاستچی‌داشتی که اینجوری من میگردم پی‌رد پاتنرو نذار بیشتر از این انگشت نمای شهر بشمنمیتونم نبودنت تیشه زده به ریشه ..

امیر چهارم ای دوست

امیر چهارم ای دوست


امیر چهارم ای دوست

متن آهنگ ( متن ترانه ) ای دوست امیر چهارمAmir Chaharom Ey Doost به گریه کار من افتاده ای دوستتو کردی دشمنان شاد ای دوستتو زندان دلم آباد کردی نشو از بند تو آزاد ای دوستچنان زخمی زدی بر دل تو با اخم دو ابروتصدای گریه آید بعد مرگ من ز تابوتگناه این دل پاک ..