امیر کهکشان حقم نیست

امیر کهکشان حقم نیست


امیر کهکشان حقم نیست

  متن آهنگ حقم نیست از امیر کهکشانAmir Kahkeshan Hagham Nist حقم نیست نگرانت باشم حقم نیست بروی تنها شمحقم نیست که تو رو برگردانی میلرزد دل و دستم بی تومیلرزم که شکستم بی تو این دل را تو چرا میسوزانیای وای نمیشود ببینمت که مانده بر دلم غمتچگونه من ببخشمت یار ای وای از ..