امیر کیوند بدون تو

امیر کیوند بدون تو


امیر کیوند بدون تو

  متن آهنگ بدون تو از امیر کیوندAmir Keyvand Bedoune To من که هرچی تو گفتی رو قبول کردم وباز با دل تو راه اومدم هرکاری که دلت خواستبا دلم کردی و من پیش تو کوتاه اومدمانگار دل تو با دل من نیست نه الکی منتظرم اخه دست خودم نیست واسه دیدن چشماتتا این ور ..